Letní tábory pro děti s angličtinou

Letní příměstský tábor
s angličtinou pro děti 6–13 let

Přihlaste své děti na týden plný zábavy a her s Only4! Během tábora je čeká spousta zajímavých aktivit, při kterých se budou bavit anglicky přímo s rodilými mluvčími a profesionálními lektory.

Termín: (momentálně nenabízíme žádný termín)

Cena příměstského tábora včetně stravování
(obědy, svačiny, pitný režim) je 2.500 Kč.

Chci podat přihlášku

Dopřejte dětem týden plný zábavy a angličtiny!

Chcete, aby Vaše dítě zažilo týden plný zábavy a přitom se naučilo rozumět angličtině přímo od rodilých mluvčích? Neumí vůbec anglicky nebo pouze velmi málo? Vůbec nevadí! Angličtina je u nás pouze doprovodnou aktivitou.

Náš program je nabitý zábavou a je jen na Vašich dětech, které aktivity si vyberou. Každá aktivita je vedena instruktorem v angličtině, kde rodilí mluvčí mají k ruce bilingvní asistenty, kteří dětem pomáhají při dorozumívání. Z toho důvodu je tábor vhodný jak pro úplné začátečníky tak pro pokročilejší děti. Naši hlavní vedoucí jsou plně kvalifikováni pro práci s dětmi a mají aprobaci pro výuku angličtiny. Ve skupině je na jednoho vedoucího maximálně 8 dětí.

Táborové hry a aktivity:

 • hry a soutěže v angličtině
 • míčové hry
 • tvořivá dílna
 • kouzlení
 • malířská dílna
 • aktivity v lese
 • zážitková pedagogika (drama, příběhy, písničky)
 • a mnoho dalších!

Děti si vyberou aktivity dle svých zájmů.

Denní program:

 • 8.00–8.30 děti dorazí na hřiště nebo do školy Only4 (dle aktuální skupiny)
 • 8.30–11.30 program ve třídách Only4 v lese nebo na hřišti (dle aktuální skupiny)
 • 11.30–12.30 oběd v restauraci a relaxace
 • 12.30–16.00 program ve třídách Only4 v lese nebo na hřišti (dle aktuální skupiny)
 • 16.00–16.30 děti čekají na vyzvednutí rodiči, volná zábava

Během týdne probíhá soutěž motivující každé dítě individuálně k mluvení. Děti se učí ptát otázky anglicky, pomocí nich sbírají celý týden body, které uplatní na konci tábora v soutěži o ceny. Tato celotáborová soutěž nutí děti naučit se co nejvíce anglicky a zároveň se aktivně účastnit co nejvíce aktivit. Děti nejsou v této soutěži srovnávány, ale záleží pouze na jejich vlastní snaze a výkonu.

Hlavní vedoucí tábora:

Mgr. Alžběta Mrnuštíková

(ráda zodpoví Vaše dotazy na tel.: +420 603 954 685 nebo na: alzbeta.mrnustikova@only4.cz)

Alžběta vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor Výuka anglického jazyka pro základní školy. Ve třetím ročníku získala Merrilovo stipendium, které jí umožnilo studovat Výuku cizích jazyků a angličtiny na Miami University, Oxford, Ohio, USA. Od založení jazykové školy Only4 v roce 1997 je Alžběta jednou z hlavních učitelek jazykové školy Only4, kde má na starosti především dětské kurzy. Jejím úkolem je vypracovávání náplně táborových aktivit a garance kvality. Ke spolupráci na táboře si sama vybírá své asistenty z řad českých nebo zahraničních lektorů.

Alena Obšívačová

(ráda zodpoví Vaše dotazy na tel.: +420 720 361 842 nebo na: alena.obsivacova@gmail.com)

Alena je studentkou na Gymnáziu-Lesní čtvrť ve Zlíně. V prvním ročníku střední školy se rozhodla projít ELTIS testem a stala se jednou ze studentů, kteří měli příležitost studovat na americké střední škole. Studijní pobyt jakožto exchange student strávila na Red River High School v Severní Dakotě a Deuel High School v Jižní Dakotě. Během roku je skvělou a oblíbenou lektorkou angličtiny našich dětských kurzů.